LJUBLJANA COFFEE FESTIVAL | 27 – 28 SEPTEMBER 2024 | MESTNI MUZEJ | GOSPOSKA 15, 1000 LJUBLJANA
LJUBLJANA COFFEE FESTIVAL | 05 – 06 OKTOBER | MESTNI MUZEJ | GOSPOSKA 15, 1000 LJUBLJANA

MULTIDISCIPLINARNI TURNIR

BARISTA BATTLE CHALLENGE

PRAVILNIK – OPIS DISCIPLIN IN TOČKOVANJE

PREDPRIPRAVA

Barista ima 15 minut časa za pripravo delovnega okolja. V tem času nastavi mlin s svojo ali kavo sponzorja in pripravi vse potrebno za prvo disciplino – signature drink. Tekmovalec lahko uporabi tako svojo kavo kot tudi svoj mlin.

VSAKIH 30 SEKUND PO PRETEKU 15 MINUT – 5 TOČK

SIGNATURE DRINK

Tekmovalec ima 10 minut časa za pripravo dveh Signature napitkov po svoji lastni recepturi, ki ju postreže dvema sodnikoma. Signature napitek mora vsebotaviti enake sestavine, kot so bile predstavljene sodnikom v recepturi.  Signature napitek mora biti sestavljen iz treh ali največ šestih sestavin med katerimi mora biti tudi kava, katera naj predstavlja temelj okusa napitka. Alkohol je dovoljen. Za vse sestavine poskrbi tekmovalec sam, vključno s kavo.  Po postrežbi napitkov tekmovalec pospravi delovno površino in se pripravi za naslednjo disciplino v 5 minutah.

TOČKOVANJE

 • Kreativnost in zahtevnost tehnik: 10 točk
 • Postrežba brez napak: 10 točk
 • Okus napitka: 10 točk
 • Opis in prezentacija: 10 točk
 • Vizualni izgled napitka: 10 točk
 • Čistoča ne/da: 0/10

NAROČILO

Barista se v tej disciplini sooča z izzivom iz vsakodnevnega delovnega okolja. Sodnik odda tekmovalcu naročilo desetih toplih napitkov, ki jih mora pripraviti in postaviti pred sodnika v devetih minutah, v katerem koli vrstnem redu. Če preteče čas devetih minut, preden tekmovalec pripravi vse napitke, v tej disciplini ne dobi točk. Po koncu discipline mora tekmovalec očistiti delovno površino in se pripraviti za naslednjo disciplino v 5 minutah.

TOČKOVANJE

 • Čas: 1. 20 točk, 2. 15 točk, 3. 12 točk, 4. 10 točk, 5. 8 točk, 6. 6 točk, 7. 3 točka, 8.-10. 0 točk
 • Vsak nepravilno pripravljen napitek je minus 1 točka
 • Čistoča ne/da: 0/10 točk

LATTE ART

Latte Art preizkuša spretnost barista pri izvajanja tehnik vlivanja mleka z ustvarjanjem različnih vzorcev na kavi. Sodnik vrže kocko in s tem določi enega od vzorcev, ki je narisan na kocki LATTE ART DICE ORIGINAL. Tekmovalec mora v dveh skodelicah narediti dva čim bolj enaka vzorca kot je vzorec na kocki, ki je bil izžreban v dveh minutah. Po koncu discipline barista mora očistiti delovno površino in se pripraviti na naslednjo disciplino v 5 minutah.

TOČKOVANJE 

 • Podobnost vzorca, 5 točk
 • Simetrija vzorca, 5 točk
 • Kontrast, 5 točk
 • Kakovost mlečne kreme, 5 točk
 • Čistoča ne/da: 0/10

CUPPING

Pri okušanju (cupping) gre za preverjanje sposobnosti barista, da prepozna različne profile kave. Tekmovalec ima tri minute, da okuša in si zapomni okuse kav v skodelicah, ki so postaPri okušanju (cupping) gre za preverjanje sposobnosti barista, da prepozna različne profile kave. Tekmovalec ima tri minute, da okuša in si zapomni okuse kav v skodelicah, ki so postavljene v točno označenem vrstnem redu: A, B, C, D, E. Za tekmovanje je izbranih pet različnih kav iz ponudbe Stow Coffee Roasters za Barista Battle Challange 2019. Pet izjemnih kav, pet različnih okusov in tri minute časa, da si jih tekmovalec zapomni. Skodelice nato sodnik premeša in tekmovalec ima dve minuti časa, da jih ponovno okuša, ter postavi v pravilni vrstni red.

KAVE:

A Kenya, Kii, SL28&SL34, washed

B Ethiopia, Nano Challa Lot5, Heirloom, washed

C Guatemala, El Morito, Mixed, natural

D Panama, Hacienda La Esmeralda, Geisha, natural

E Panama, Hacienda La Esmeralda, Geisha, natural

TOČKOVANJE

 • Za vsako pravilno ugotovljeno kavo, 10 točk
 • Za vseh pet ugotovljenih kav, bonus 10 točk